Skup i złomowanie pojazdów

Jeżeli chcą Państwo zezłomować stary samochód, zapraszamy osobiście do nas lub prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 534-15-15-15. Dzięki złomowaniu pojazdu w naszej stacji unikają Państwo dalszego opłacania składki OC od nieużywanego pojazdu (w Polsce ustawodawca nakazuje ubezpieczenie OC do każdego zarejestrowanego pojazdu w przypadku braku OC, Fundusz Gwarancyjny nakłada wysoką karę pieniężną na właściciela pojazdu, który nie ubezpieczył samochodu) oraz dbają Państwo o ekologię, ponieważ wszystkie niebezpieczne dla środowiska substancje i materiały są utylizowane przez nas i przez inne odpowiedzialne za to instytucje.

Potrzebne dokumenty

 • Skup/złomowanie pojazdów

  Dowód osobisty

  Dowód Osobisty właściciela pojazdu.

 • Skup/złomowanie pojazdów

  Dowód Rejestracyjny i Karta Pojazdu

   

  Dowód Rejestracyjny pojazdu i Karta Pojazdu (jeżeli była wydana). W przypadku zagubienia lub zatrzymania Dowodu Rejestracyjnego przez Policję, należy przedstawić pokwitowanie policyjne oraz przedstawić potwierdzoną kserokopię Dowodu Rejestracyjnego z właściwego wydziału komunikacji.

   

 • Skup/złomowanie pojazdów

  Pisemne upoważnienie

   


  Gdy występuje współwłaściciel pojazdu lub w przypadku nieobecności właściciela należy przedstawić pisemne upoważnienie.

   

 • Skup/złomowanie pojazdów

  Dla firm

   


  Jeżeli pojazd jest zarejestrowany na firmę, należy załączyć odpowiednie dokument firmowe (wpis do ewidencji lub KRS) oraz upoważnienie dla przedstawiciela firmy do wyzłomowania pojazdu.